Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Datové schránky

O datových schránách, české specifické službě pro oficiální doručování úředních písemností, bylo již napsáno mnoho. zde se omezíme na velmi stručné informace, které ocení hlavně oběti nebo potenciální oběti exekucí. Žádost o zřízení datové schránky se podává na přepážce Czech Pointu - a ty se vyskytují na poštách či obecních úřadech, magistrátech, apod. Musíte k tomu předložit doklad totožnosti a popř. živnostenský list, pokud zřizujete datovou schránku pro podnikání. Zřízení datové schránky a její základní používání je zdarma.

Často se stává, že věřitel nebo státní správa či dokonce exekutor argumentuje tím, že dlužníkovi nebylo možno doručit z nějakého důvodu úřední písemnost (kupř. výzvu k zaplacení, bankovní spojení na věřitele, rozsudek, platební rozkaz,apod.). Toto nedoručení však bývá spíše pravidlem než výjimkou - nezbývá, než z toho dovodit, že základní myšlenkou je, aby se potenciální oběť nestihla bránit právní cestou ve lhůtách, jež jsou k tomu stanoveny. Prošvihnutím těchto lhůt se otevírá cesta k exekuci, a to již bez možnosti právní obrany. Je zajímavé, že exekutor ale poté dlužníka najde vždy a bez problémů...

Datová schránka je zákonem ustanovené oficiální úložiště písemností, které do ní orgán státní správy ze zákona musí uložit, pakliže tato schránka existuje. V písemné podobě klasickou poštou se pak již dokument nedoručuje. Pro právnické osoby je datová schránka povinná, fyzické osoby a živnostníci ji (zatím) povinně mít nemusí. Pokud jste fyzická osoba a zároveň živnostník a chcete, aby se Vám takto doručovaly osobní i podnikatelské písemnosti, pak podle platné legislativy musíte mít datové schránky dvě - jednu jako fyzická osoba a druhou jako fyzická podnikající osoba (jde to sice proti zdravému selskému rozumu, nicméně je to tak). Datová schránka je vhodná pro každého, kdo umí základním způsobem ovládat počítač. Pokud jste si tedy dokázali zřídit e-mail, účet na Facebooku a přihlásit se tam do naší skupiny, určitě se s datovou schránkou skamarádíte lehce.

Datová schránka umí nejenom přijímat úřední písemnosti - lze pomocí ní úřední písemnosti i posílat státní správě - takový dokument ovšem musí být digitálně podepsán. I když máte zřízenu datovou schránku, můžete i nadále - jako fyzická nebo fyzická podnikající osoba - posílat úřadům písemnosti "papírově" - zpravidla doporučeně. Datovou schránku pak použijete pouze pro příjem písemností. Jednáte-li s úřady, je dobré je na existenci své datové schránky upozornit - nejlépe písemně a doporučeně. Není to sice nutné - státní správa si v seznamu musí sama ověřit, zda datovou schránku máte, ale je to pro Vás lepší - projevili jste dobrou vůli a součinnost.

Pozor, pokud chcete, aby Vaše elektronická datová zpráva dostala podobu klasické papírové listiny s právní mocí, nestačí ji podle zákona jen vytisknout. Musíte požádat na Czech Pointu o konverzi do listinné podoby. Toto však dělejte jen u důležitých zpráv - např. rozsudky, rozhodnutí, usnesení...Prostě to, co Vy nebo Váš advokát může potřebovat fyzicky do spisu. Tato služba je totiž zpoplatněna.

A nakonec ještě tři zásadní věci:

  • Datová zpráva se považuje za doručenou vložením do datové schránky příjemce. Na její vyzvednutí máte pak 10 dní. Schránka Vás umí upozornit na Váš e-mail a mobilní telefon (SMS), že v ní "přistála" nová datová zpráva. Tuto funkci musíte v nastavení samozřejmě zapnout - doporučujeme.
  • Datová zpráva ve schránce zůstává pouhých 90 dní, poté se maže. Proto si každou zprávu hned uložte. Ukládá se zásadně celá zpráva, tedy soubor s příponou .zfo, nikoli jen vlastní .pdf dokument. Ten si samozřejmě uložte také, ale je to jen pro Vás, abyste nemuseli k otevření používat speciální software (602 Form Filler). Postačí Vám pak Adobe Reader.
  • Datová schránka není e-mail, ale úložiště souborů, do kterého přímo přes Internet vkládáme vlastní vytvořené datové zprávy. Rozhodně ji proto používejte stejným způsobem, jako kdybyste přijímali či odesílali úřední doporučený dopis. Na všechno ostatní slouží e-mail.

Tak to je v kostce všechno. Vyčerpávající informace získáte po kliknutí na odkazy výše. Stránku budeme podle potřeby aktualizovat.

TOPlist