Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Důležité lhůty

V této sekci budeme uvádět podstatné a důležité lhůty pro písemná podání a právní úkony.

 

  • Lhůta proti platebnímu rozkazu je odpor podaný do 15 dnů. Pokud tak neučiníte, nabude platební rozkaz právní moci a bude moci být proti Vám vedeno exekuční řízení. Pokud odpor podáte, bude vedeno normální řízení, kde se bude existence dluhu a jeho výše standardně prokazovat. Do 15 dnů ovšem musí být vaše písemnost na podatelně soudu - rozhoduje jejich razítko "Došlo dne..." Nejlepší je doručit osobně a nechat si potvrdit kopii. A je to navíc zdarma.
  • Lhůta pro odvolání, napříkad proti rozsudku, je uvedena na jeho konci v Poučení. Činí 15 dnů od doručení písemnosti. V této době musíte vy nebo váš advokát odvolání sepsat a podat (viz opět Poučení).
  • Pozor, nadále platí doručování fikcí - pokud nepřevezmete zásilku či nevyzvednete z datové schránky do 10 dnů, tato zásilka se považuje za doručenou, i když jste ji nedostali. Tím prošvihnete veškeré lhůty pro podání odvolání, odporu, námitky, apod., a to se všemi právními důsledky. Obrana: Zřiďte si datovou schránku a nastavte si ji tak, aby při doručení čehokoli do ní jste byli hned upozorněni do Vašeho e-mailu a zároveň na Váš aktuální mobilní telefon formou SMS. Pak vám tento "hlídací pes" hlídá datovou schránku 24 hodin denně. Znovu upozorňujeme, že při existenci datové schránky je orgán státní správy povinen doručovat přednostně do ní.
  • Datem doručení písemnosti do datové schánky se rozumí okamžik přihlášení uživatele do datové schránky nebo marné uplynutí 10 dnů od vložení písemnosti do ní (to je ta fikce doručení).


Další lhůty a různé "vychytávky" budeme aktualizovat a doplňovat.


 

TOPlist